Zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Programu Badań Metrologicznych

Komisja Europejska ogłosiła możliwość składania wniosków dotyczących dziedzin tematycznych oraz składania wniosków odnośnie projektów powiązanych i grantów badawczych w ramach Europejskiego Programu Badań Metrologicznych (EMRP).

Oczekiwane są wnioski w następujących dziedzinach naukowych:
– metrologia dla przemysłu;
– metrologia dla środowiska;

Europejski Program Badań Metrologicznych to program koordynowanego badania i rozwoju, który umożliwia lepszą integrację krajowych programów naukowych. EMRP zapewnia współpracę pomiędzy krajowymi instytutami pomiarów, redukując tym samym powielanie i coraz większe oddziaływanie, a zwiększając poziom nowatorstwa i konkurencyjności.

Więcej informacji nt. zaproszenia znaleźć można w:
Dz.U. Nr C 35 z 12 lutego 2010

Uwagi: Termin składania wniosków odnośnie potencjalnych tematów badawczych upływa 28 marca 2010 r. Termin składania wniosków odnośnie projektów i powiązanych tematów badawczych upływa 11 października 2010 r.

Kategoria: Zaproszenia
Źródło danych: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Referencje dokumentu: Dz.U. Nr C 35 z 12 lutego 2010 r.
Indeks tematyczny: Metody pomiarowe

RCN: 31770

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=43&CAT=NEWS&QUERY=0127d36b83d5:768e:428cc8ac&RCN=31770

Authors
Top