Tag Archives: ucho

Unijny projekt EELA rozwija latynoamerykańską sieć komputerową, a EELA-2 zapewnia powszechny dostęp do niej

Europejscy naukowcy współpracowali w latach 2006-2007 z kolegami z Ameryki Łacińskiej nad uruchomieniem solidnej struktury sieciowej. Projekt EELA (E-infrastruktura wspólnie wykorzystywana przez Europę i Amerykę Łacińską), dofinansowany na kwotę 1,7 mln EUR z tematu „Infrastruktury badawcze” Szóstego Programu Ramowego (6PR) …

SYNBIOSIS sprzyja budowaniu europejskich więzi naukowych

Synergie napędzające funkcjonowanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) sprzyjają także rozwojowi naukowemu regionów Unii Europejskiej. Do akcji wkracza teraz projekt SYNBIOSIS (Maksymalizacja synergii na rzecz środkowoeuropejskich biotechnologicznych infrastruktur badawczych), w którym współpracują dwa klastry badawcze, jeden z regionu Friuli Venezia Giulia …

Komisja podkreśla wagę wspierania rozwoju kluczowych technologii

Unia Europejska musi zwiększyć swoje wysiłki na rzecz opracowywania i wdrażania kluczowych technologii rozwojowych (KET) takich jak nanotechnologia, mikro- i nanoelektronika, zaawansowane materiałoznawstwo czy fotonika. Takie jest główne przesłanie nowego komunikatu Komisji na ten temat.

Skrót KET odnosi się do …

Alan Bit w gronie studentów

Alan Bit przeżywa kolejną przygodę, tym razem zawitał w murach Politechniki Poznańskiej, by tam stać się bohaterem teledysku. Na prośbę Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, twórcy animowanego chłopca stworzyli teledysk ukazujący pasję i zaangażowanie pracowników oraz studentów Instytutu. Jest to kolejne …

Top