Nowy raport UNICEF Polska

UNICEF Polska opublikował właśnie raport „UNICEF Polska. Raport roczny 2010”, który jest dostępny w Internecie pod adresem: http://www.unicef.pl/o-nas/sprawozdania/sprawozdania-inne?id=32&row=1

 W 2010 roku  UNICEF Polska przekazał:

- 740 681 PLN na program walki z tężcem w Etiopii

- 2 756 898 PLN na program pomocy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti

- 704 487 PLN na pomoc ofiarom powodzi w Pakistanie

- 1 358 201 PLN na program dożywiania dzieci na Sri Lance.

 „UNICEF Polska. Raport roczny 2010” zawiera  opis działalności Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz przekazuje istotne wiadomości o jego pracy na rzecz dzieci w najuboższych krajach świata i promowaniu prawa dziecka w ubiegłym roku.

Authors

Related posts

Top