Europejczycy zauważają optymalny moment do poboru energii

W UE zamieszkuje niemal pół miliarda obywateli – ich wpływ na środowisko, a zwłaszcza na zużycie energii, jest ogromny. Europejczycy powinni podjąć działania, aby zmniejszyć to oddziaływanie, mądrze zarządzać zasobami i chronić środowisko. W tym miejscu do akcji wkracza projekt ENERSIP, w ramach którego zostanie zaprojektowany graficzny interfejs do świadczenia podstawowych usług, mających pomóc odbiorcom w oszczędzaniu energii bez obniżenia poziomu komfortu. Wynikiem będzie efektywna produkcja i konsumpcja energii w oparciu o zapotrzebowanie użytkownika.

Projekt ENERSIP (Oszczędzająca energię platforma informatyczna dla sieci generujących i odbierających) otrzymał 4 mln EUR z tematu „Technologie informacyjne i komunikacyjne” (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE. Koordynatorami rozpoczętego w styczniu 2010 r. i zaplanowanego do czerwca 2010 r. projektu ENERSIP są Europejski Instytut Programistyczny (ESI)-Tecnalia, hiszpańskie centrum technologiczne i fundacja non-profit utworzona niemal dziesięć lat temu przez Komisję Europejską przy wsparciu rządu baskijskiego.

Partnerzy ENERSIP pracują na dostosowanym do potrzeb adaptacyjnym systemie monitoringu i sterowania, który wykorzystuje czujniki pomiarowe obliczające ilości energii zużywaną przez poszczególnych odbiorców. System przyniesie korzyści decydentom i sieciom energetycznym. Pozwoli także określić potencjalną ilość energii produkowaną przez panele słoneczne zamontowane na budynkach. Według zespołu ENERSIP system umożliwi Europejczykom zapewnienie równowagi między produkcją a zużyciem.

Partnerzy są przekonani, że integracja energii, komunikacji, sterowania, informatyki i prac rozwojowych w zakresie elementów produkcyjnych i konsumpcyjnych powinna mieć aktywny charakter i być koordynowana w sposób bezpośredni. Innowacyjny system umożliwi Europejczykom określenie optymalnego czasu do produkowania i zużywania energii. To sytuacja korzystna pod każdym względem: dla odbiorców, przedsiębiorców i dla środowiska.

„Każdy użytkownik jest w stanie we własnym domu, za pomocą urządzenia takiego jak PC (komputer osobisty) czy PDA (komputer kieszonkowy) sprawdzić, kiedy jest największe zużycie energii oraz, w jaki sposób można oszczędzać energię przy takim zużyciu” – wyjaśnia dr Leire Bastida z ESI-Tecnalia.

Partnerzy projektu ENERSIP twierdzą, że z punktu widzenia sektora przemysłowego przedsiębiorstwa z branży energetycznej zostaną wyposażone w narzędzie niezbędne do ustalenia taryfikatora dostosowanego do poszczególnych typów potrzeb. „Przedsiębiorstwa będą również w stanie przewidywać ilość energii, która będzie potrzebna w danym momencie, co pozwoli im na optymalizację produkcji i unikanie strat, a to właśnie jest celem projektu” – dodaje.

Dzięki innowacyjnej pracy wykonywanej w ramach projektu ENERSIP, Europa umocni swoją przemysłową i technologiczną pozycję w dziedzinie wydajności energetycznej w oparciu o TIK (technologie informacyjne i komunikacyjne). Ostatecznie nie tylko odbiorcy nauczą się, w jaki sposób rozsądnie korzystać z energii, ale również Europa zmniejszy swoje gospodarcze uzależnienie od energii.

Wkład w projekt ENERSIP mają również Aplicaciones de Control y Automatización S.A., Amplia Soluciones S.L. oraz Universidad Carlos III de Madrid z Hiszpanii; Intelligent Sensing Anywhere S.A. i Instituto de Sistemas e Robótica z Portugalii; Honeywell spol. s.r.o. z Czech; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek N.V. z Belgii oraz Israel Electric Corp Ltd i Motorola Israel Ltd. z Izraela.

Więcej informacji:

ESI-Tecnalia:
http://www.esi.es/

7PR Energia:
http://cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html

Teksty pokrewne: 30458, 30593

Kategoria: Projekty
Źródło danych: Fundacja Elhuyar
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Fundacji Elhuyar
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Ochrona srodowiska; Oszczednosc energii; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Innowacja, transfer technologii; Badania Naukowe; Zrównoważony rozwój

RCN: 31839

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=23&CAT=NEWS&QUERY=0127d36b83d5:768e:428cc8ac&RCN=31839

Authors
Tags

Related posts

Top